Rregullore per Analize te Tregut dhe Percaktimin e Ofruesve me Fuqi te Ndjeshme ne Treg OFNT