Pjesemarrja e ART-es ne Konferencen e dyte nderkombetare te Agjencioneve Rregullatore - Oher 16 – 18 Maj 2012

Delegacioni i Autoritetit Rregullator të Telekomunikacionit (ART) ne perberje nga: z. Visar Halimi, Shef i Departamentit per Menaxhimin e Frekuencave dhe z.Nazim Rahimi - Udheheqes i sektorit SHP,   kane  marre pjese ne Konfrencen e dyte nderkombetare te Regullatoreve te mbajtur ne Oher  nga 16 - 18 Maj 2012 te Organizuar dhe udhehequr nga  Agjensioni i Komunikimeve Elektronike (AEC) te Republikes se Maqedonis.

Pjesemarres ne kete konference ishin perfaqesuesit e Agjencioneve  te Komunikimeve Elektronike te vendeve te regjionit dhe me gjere si: Republika e Shqiperis, Turqis, Malit te Zi, Kroacis, Çekis, Serbis, Bullgaris, Polonis, Rumanis.

Per tri dite 16,17 dhe 18 Maj ne kete Konference u prezentuan te arriturat e reja ne lemin e komunikimeve elektornike ne shfrytezimin e spektrit Frekuencore  per sherbime te reja telekomunikuese ( BWA, LTE, M2M etj) , analiza te tregjeve dhe zhvillim i sherbimeve telekomunikurese ne vendet pjesemarrese  si dhe prezentimet ne zhvillimet teknologjike dhe zbatimi i tyre nga  Operatoret e sherbimeve telekomunikuese si ( HUAWEI , AT&T, Ericson).

ART me keto perfaqesime perveq marrjes dhe shkembimit te pervojave te nevojshme per zhvillimet e sherbimeve telekomunikuese qe po zabtohen dhe do te zbatohen ne ta ardhemne ne tregun e telekomunikacionit edhe ne vendin tone,  ka perfaqesuar ne kete raste me sukses perzencen e Rregullatorit te Telekomunikacionit te Republikes se Kosoves  si institucion  i barabarte dhe  pergjegjegjes per regullimin e tregut te telekomunikacionit ne Republiken e Kosoves  duke  krijuar  dhe mbajte  ne kete raste raporte bashkepunimi me Agjensionet Rregullatoret te vendeve te regjionit dhe me gjere.