Njoftim për Kontratë për Qendrën Nacionale të Monitorimit të Radio Spektrit

Njoftojmë kompanitë e specializuara të lemisë së radiokomunikacioint dhe të tjera, kombëtare dhe ndërkombetare se,  ART me datën 27 Gusht 2010 ka shpallur Njoftimin për Kontratë për “Qendrën Nacionale të Monitorimit të Radio Spektrit”. Lloji i kontratës përfshinë furnizime me pajisje të Radiokomunikimit dhe shërbime  të tjera përcjellëse të parashtruara në dokumentin Tenderues.
Te tjera informata shtesë mund t'i gjeni në ueb-faqen e KRPP ( www.ks-gov.net ) në Menynë –  Njoftime të Publikuara si dhe në dokumentin:  Njoftim për Kontratë - Qendra Nacionale e Monitorimit të Radio Spektrit.

Titulli I shpalljes: Propozim per Qendren Nacionale te Monitorimit te Radio Spektrit.
Gjithashtu bëjmë me dije se e-mail adresa e hapur në ART për konsultime, pyetje dhe komente në lidhje me këtë njoftim për kontratë është: fixmonitor@art-ks.org