Lajmet e fundit

 • Prishtinë, 05 Korrik 2021

  Pasqyra e tregut të KE -Indikatorët kryesor për TM1 2021

  Autoriteti Rregullativ i Komunikimeve Elektronike dhe Postare (ARKEP), me qëllim të informimit të ndërmarrjeve/operatorëve dhe ofruesve të autorizuar dhe atyre...lexo më shumë

 • fff Prishtinë, 30 Qershor 2021

  KOMUNIKATË PËR MEDIA

  Autoriteti Rregullativ i Komunikimeve Elektronike dhe Postare (ARKEP) njofton opinionin publik se nga data 1 Korrik 2021, konsumatorët e telefonisë mobile gjatë qëndrimit në...lexo më shumë

 • njoftim Prishtinë, 24 Qershor 2021

  Njoftim për Miratimin e Rregullores për Zbatimin e Politikës së Përdorimit të Drejtë dhe Metodologjinë e Vlerësimit të Qëndrueshmërisë së heqjes së Tarifave të Roamin

  Në mbështetje të nenit 1, nenit 3, paragrafëtlexo më shumë

Vendimet

Kjo faqe përmban të gjitha vendimet e marra nga Bordi i ARKEP-it dhe aktet tjera zyrtare përkatëse të cilat kanë ndikim thelbësor në Komunikimet Elektronike dhe Postare.