Licence za Frekvence

 • Priština, 19 April 2012

  TABELA LICENCI IZDATE OD RAT ZA OPERATORIMA KOJI SY KORISNICI RADIO FREKVENCIJE DO 13 APRILA 2012

  U ovoj tabeli su predstavljeni svi operateri, korisnici radio frekvencija, licencirani od strane Regulatorni Autoritet za Telekomunikacije, odnosno Odelenje za Upravlanje Frekvencija, sve do 13 aprila 2012.

  čitaj više
 • Priština, 19 April 2012

  TABELA LICENCI OPERATORIMA KOJI SY KORISNICI NA RADIO FREKVENCIJE KOJE SU IZDATE OD 31 DECEMBRA 2011

  U ovoj tabeli su predstavljeni svi operateri, korisnici radio frekvencija, licencirani od strane Regulatorni Autoritet za Telekomunikacije, odnosno Odelenje za Upravlanje Frekvencija, sve do 31 Decembra 2011.

  čitaj više