ODLUKA BR. 1337; Usvajanju Planova raspodele i koriscenja frekvencijskog opsega 800 MHz za mobilne/fiksne komunikacione mreze (MFCN) i opsega 900 MHz i 1800 MHz za kopnene mobilne sisteme GSM, UMTS, LTE , WiMAX i IoT

Upravni odbor RAEPK je na 35. sjednici odrzanoj 28. februara 2019. godine, nakon razmatranja materijala pripremljenog od strane DMF-a, donio Odluku br. 1337 kojim je Usvajanju Plan raspodele i koriscenja radio-frekvencija is opsega 800 MHz za mobilne / fiksne komunikacije (MFCN) i opseg 900 MHz  i 1800 MHz za  kopnene mobilne sisteme  GSM, UMTS, LTE, WiMAX  i  IoT.

-          Plan raspodele i koriscenja radio-frekvencija is opsega 790-862 MHz za mobilne/ fiksne komunikacione mreze (MFCN).

-          Plan raspodele i koriscenja radio-frekvencijskog opsega 880-915 & 925-960 MHz, za kopnene mobilne sisteme  GSM, UMTS, LTE, WiMAX  i  IoT.

-          Plan raspodele i koriscenja radio-frekvencijskog opsega 1710- 1785 & 1805 - 1880 MHz, za kopnene mobilne sisteme GSM, UMTS, LTE, WiMAX  i  IoT.