Saopstenje za javnost

Prishtina, 26 April 2010

Regulativni Autoritet Telekomunikacije dana 23 i 24 April 2010, sa uspehom je obavljao operaciju za ukidanje ileganih antena operatora mobilne telefonije postavljene unutar teritorije Republike  Kosova. Ova akcija je preduzeta sa ciljem sprovodjenja zakonnskih obaveza koje proizilaze od Zakona o Telekomunikaciji.

Pet strucnih ekipa RAT-a i specijalizovanog kontraktora sa asistencijom od nadleznih sluzbenika PAK i specijalnih snaga Policije  Kosova, po operacionom planu sacinjen  i usvojen od strane Odbora RAT-a, u toku dva dana su obustavili, demontirali i sekvestrirali telekomunikacionu otpremu u 26 osnovne stanice (BTS) postavljene u 22 lokacije u raznim delovima teritiorije Republike Kosova.

U ovoj fazi RAT smatra akciju zavrsenu upozorajuci da stanje u telekominkaciono trziste bit ce neprekidno pracena, kao i da odlucnost za donosenje i sprovodjenje zakona u ovoj oblasti je u najvisem nivou. Svako postavljanje telekomunikacionih otprema bez prethodnog odobrenja RAT-a, smatrat ce se na zakonskih i tretirat ce se kao takve.

U medjuvreme, nadzorne ekipe RAT-a u sledecih dana vrsit ce novih merenja za detalne ekzaminacije efekat akcije preduzet dana 23 i 24 aprila, na nacin da takvi podaci da sluze za analizu novod stanja na terenu za procenu potrebe i za druge akcije za neutralisanje ilegalnih delatnosti unutar nase teritorije.