Zaposlavanja

KONKURS

Zahtevi za zapošlavanje i opis poslava mogu se dobitit na recepciji zgrade Autoriteta i obrazce za apliciranje možete preuzeti i sa veb -sajta www.arkep-rks.org

Zahtevi za zapošlavanje predaju se u sekretariat, ili poštom.

Dodatne informacije mozete dobiti preko telefona: 038 212 345

U dole navedenom linku mozete istovariti zahtev za konkurisanje povodom objavljenog konkursa od strane Regulatornog Autoriteta Elektronskih I Postanskih Komunikacija.

Pritisni ovde.

______________________________________________________________________________________

Upravni Sluzbenik Primaoc Robe:

Nr. i Pozitës  /Broj Pozicije

Emri dhe mbiemri /Ime  i prezime

Pikët totale të fituara / Ukupno dobijenih bodova

     RN.00003246

Elira Krasniqi

75.80  

 

 

....................................................................................................................................................................

Obavestavamo vas da je progloglasen  Konkurs za poziciu 'Upravni Sluzbenik Primaoc Robe' i svI  zinteresovani koji misle da potpunjavaju uslove mogu konkurisati od 22.05.2018 do 05.06.2018. Nastavak konkursa za 12/06/2018.

Pritisni konkurs