Odbor ARKEP-a na 32. sastanku odrzanom 02. novembra 2018. godine doneo je Odluku br. 1269 putem kojeg je odobrila pocetak procesa konsultacija javnosti za planiranje dokumenata iz tri frekventne opsege, kako slijedi

Odbor ARKEP-a na 32. sastanku odrzanom 02. novembra 2018. godine doneo je Odluku br. 1269 putem kojeg je odobrila pocetak procesa konsultacija javnosti za planiranje dokumenata iz tri frekventne opsege, kako slijedi:

a.       791-821 / 832-862 MHz Plan distribucije i upotrebe propusnog opsega za mobilne / fiksne komunikacione mreže (MFCN).

b.      Plan distribucije i koriscenja frekvencijskog opsega 880-915 i 925-960 MHz za GSM, UMTS, LTE, WIMAX i IoT celularne sisteme i

c.       Plan distribucije i koriscenja radio-frekvencijskih opsega 1710 - 1785 i 1805 - 1880 MHz, za mobilne GSM sisteme, UMTS, LTE, WIMAX i IoT.

Za ovu svrhu sve zainteresovane strane su obavestene i pozvane da izraze svoje pismene komentare o ovim dokumentima u roku od 30 dana od dana objavljivanja ovog obavestenja, odnosno od 22. novembra 2018. do 21. decembra 2018. godine.

Za vise informacija kontaktirajte sledeću e-mail adresu: visar.halimi@arkep-rks.org  ili  info@arkep-rks.org,