Rregullore per İnterkoneksionin

Ky dokument përcakton kushtet për publikimin e Ofertës Referuese për të siguruar Interkoneksion (RIO), kërkesat mbi përmbajtjen e Ofertës Referuese, procedurën dhe kushtet për sigurimin e Interkoneksionit dhe shërbimeve përcjellëse të specifikuara në Ofertën  Referuese, të operatorëve, të cilët sipas akteve ligjore në fuqi definohen si operatore me fuqi te ndjeshme në treg.