Rregullore për Bashkëshfrytëzim të Plotë Dhe Të Përbashkët Të Lakut Lokal