Zhvillimi i platformës për aplikime online (DIGIT-ARKEP)