Ndërrimi i lokacionit të zyrës në Prishtinës

Të nderuar,

Në mënyrë që të përgjigjemi sa më efikasë ndaj kërkesave tuaja, ju njoftojmë se Autoriteti Rregullativ i Komunikimeve Elektronike dhe Postar do të bejë ndërrimin e lokacionit të zyrës së ARKEP-it dhe që nga data 15.07.2016 do të gjendemi në Rrugën Bedri Pejani 23, Prishtinë (Përballë Ndërtesës së Qeverisë së Republikës së Kosovës).