Komunikatë për Media

Qëllimi i kësaj deklarate për shtyp është që të raportoj në formë të përmbledhur të arriturat e ARKEP-it respektivisht angazhimet dhe sfidat me të cilat i kemi pasur dhe vazhdojnë të mbeten. 

Komunikatë për Media