ART aprovon Rregulloren për Tarifimin e Spektrit

Me datë 11.06.2007, Autoriteti Rregullator i Telekomunikacionit (ART),pas përfundimit të konsultimeve publike aprovoi Rregulloren për Tarifimin e Spektrit.

Qëllimi i kësaj rregulloreje është përcaktimi i tarifave për shfrytëzimin e spektrit në territorin e Kosovës.