Njoftim mbi realizimin e buxhetit të Autoritetit Rregullativ të Komunikimeve Elektronike dhe Postare për vitin 2014.

Kryetari i Bordit, z.Ekrem Hoxha me bashkëpunëtorët e profesional me datë; 16/09/2015 në Komisionin Parlamentar për Buxhet dhe Financa në Kuvendin e Republikës së Kosovës ka paraqitur dhe raportuar mbi realizimin e buxhetit të Autoritetit Rregullativ të Komunikimeve Elektronike dhe Postare për vitin 2014.

Kryetari i Bordit z.Hoxha, ka dhënë sqarime dhe paraqitur qëndrimet e Autoritetit në interesimet dhe pyetjet e ndryshme të parashtruara nga deputetet në pjesën e pyetjeve të Anëtarëve të Komisionit.