AUTORITETI I KONKURRENCËS SË MAQEDONISË MIRATOI KËRKESËN PËR BASHKIM TË DY OPERATORËVE TË RREJTAVE MOBILE VIP – degë e MOBILCOM AUSTRIA dhe ONE – degë e TELEKOM SLOVENIJE

Më datë; 7 korrik 2015- Autoriteti i Konkurrencës së Republikës së Maqedonisë e aprovoi kërkesën për bashkimin të dy operatorëve mobil; VIP - degë e Mobilcom Austria dhe ONE - degë e Telekom Slovenia.

Më poshtë gjeni vendimin e Autoritetit të Konkurrencës së Republikës së Maqedonisë në gjuhën origjinale. Ne ditët në vijim i njëjti do të publikohet edhe në gjuhën angleze.

Vendimi i Autoritetit të Konkurrencës së Republikës së Maqedonisë