Mbledhja e Parë e Bordit të ART-së

Objekti ARKEP

Prishtinë, 19 tetor 2009

Me datë 19 tetor 2009, është mbajtur mbledhja e parë e Bordit të ri të ART-së nën udhëheqjen e z. Ekrem Hoxha, kryetar i Bordit, ku të pranishëm ishin edhe anëtarët e Bordit.

Konform praktikave të mira të menaxhimit institucional, u diskutuan dhjetë pika të rendit të ditës, që përfshijnë çështje të rëndësishme për funksionimin e rregullatorit, caktimin e prioriteteve, dhe përmbushjen e obligimeve dhe funksioneve qe ka ART në raport me institucionet vendëse dhe ato ndërkombëtare.