Takimi me USAID, KPEP

VizitaKroaci

Prishtinë, 27.10.2009

Bordi - ART-se takoi për një takim pune zyrtarët dhe ekspertët nga USAID  Programi Për Zhvillimin e Ndërmarrjeve Private në Kosovë(KPEP) në funksion të konsultimeve të vazhdueshme për fillimin e jetësimit të projektit për përzgjedhjen dhe/ose vendosjen e Menaxherit për kryedomen të kodit shtetëror për internet (ang. ccTLD -  country code Top-Level Domain) në përputhje me kërkesat e vendosura nga Korporata e Internetit për Përcaktimin e Emrave dhe Numrave (ang. Internet Corporation for Assigned Named and Numbers – ICANN).