Mbledhja e rregullt e bordit të ART-së

Tek 3G

Prishtinë, 18.11.2009

Sot, me datë 18 Nëntor 2009, u mbajt mbledhja e radhës e Bordit të Autoritetit Rregullator të dhe stafi profesional. Telekomunikacionit (ART)-së nën udhëheqjen e z. Ekrem Hoxha, kryetar i Bordit, ku të pranishëm ishin edhe anëtarët e Bordit dhe stafi profesional.

Në këtë mbledhje, ndër të tjera, u diskutua edhe puna e Komisionit për Licencim, Autorizim dhe Monitorim (KLAM) si dhe u shqyrtuan një sërë vendimesh administrative.