Njoftim mbi ndryshim dhe plotesim te rregullores ART 008/08

Foto nga trajnimi

Noftim se nga data 26 Gusht 2010 me fuqizimin e Vendimit Nr.27 te Bordit te ART-es miratohet dhe fillon te aplikohen Ndryshimet dhe Plotësimet ne Rregulloren për Dhënien e Licencave për Akordimin e së Drejtës për Shfrytëzimin e Radio Frekuencave (Rregullorja ART 008/08), prandaj kjo rregullore do të zëvendësojë çdo dispozitë të ndryshuar të rregullores paraprijëse dhe çdo rregullore apo akti normativ ekzistues që nuk është në përputhje me të.

Ndryshimet dhe plotesimet e Rregullores per dhenien e Licensave për Akordimin e së Drejtës për Shfrytëzimin e Radio Frekuencave (Rregullorja ART 008/08), sipas  Vendimin Nr.27 jane te publikuara ne menyne Vendimet.