Komunikatë për Publikun

Kuvendi i Republikës së Kosovës në seancën plenare të mbajtur më datë; 27 maj 2021, me 61 vota për, asnjë kundër dhe asnjë abstenim ka miratuar propozimin e Qeverisë së Republikës së Kosovës për emërimin e Bordit të ri të ARKEP-it, në përbërje;

1.    Nazim Rahimi                      - Kryetar;

2.     Lule Ahmedi                         - Anëtare;

3.     Shkumbin Hamiti                - Anëtar;

4.     Rrezarta Duraku Rizaj        - Anëtare;

5.      Arijan Qorolli                       - Anëtar.