Raporti i 3-të për monitorimin e tregut të komunikimeve elektronike

Tregu

Është publikuar Raporti i tretë i projektit të financuar nga Komisioni Europian (KE) në lidhje me monitorimin e zhvillimeve rregullatore dhe tregut te komunikimeve elektronike dhe shërbimeve të shoqërisë informative për shtetet e Europës Juglindore, të cilat kanë në agjendën e tyre integrimin në Bashkimin Europian (BE).
 
Republika e Kosovës në mënyrë aktive ka participuar në të gjitha Forumet e organizuara deri me tani nga KE.

Enlargement Countries Monitoring Report 3 (Mars 2010)

Enlargement Countries Monitoring Report 3 – ANNEX (Mars 2010)