Shpallje të Konkursit Publik: Specialist për implementimin e bartshmërisë së Numrave

Shpallje të Konkursit Publik për shërbime konsultente për përgatitje të termave të referencës për draftim të dokumentit për procedurat operacionale të bartshmërisë së numrave për shërbimet publike të komunikimeve elektronike bazuar në marrëveshjen për shërbime të veçanta