Raportet mbi kualitetin e shërbimeve te komunikimeve elektronike

 • Prishtinë, 15 Prill 2019

  Raporti Vjetor 2018 i kualitetit të shërbimeve (QoS) të zërit dhe SMS

  Në ushtrim dhe zbatim të ligjit për Komunikime Elektronike (nr. ref. 04/L-109) dhe Rregullorës për Kualitet të Shërbimeve (QoS) të Komunikimeve Elektronike (Ref. Rregullorja Nr.Prot.016/B/18; tutje referuar si –Rregullorja e QoS), si dhe me qëllim të ofrimit të shërbimeve më...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 17 Prill 2018

  Raporti Vjetor i kualitetit të shërbimeve (QoS) 2017

  Në zbatim të ligjit për Komunikime Elektronike (nr. ref. 04/L-109) dhe Rregullorës për Kualitet të Shërbimeve (QoS) të Komunikimeve Elektronike (ref nr. prot. 043/B/13), si dhe me qëllim të ofrimit të shërbimeve më kualitative/cilësore për përdoruesit fundor, rritjes...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 04 Prill 2017

  Raporti Vjetor i kualitetit të shërbimeve (QoS) të komunikimeve elektronike 2016

  Autoriteti Rregullativ i Komunikimeve Elektronike dhe Postare (ARKEP), me qëllim të informimit të ndërmarrjeve/operatorëve ofrues të shërbimeve të komunikimeve elektronike, palëve të interesuara dhe opinionit të gjerë, njofton se ka publikuar raportin...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 28 Prill 2016

  Raporti Vjetor i QoS për vitin 2015

  Autoriteti Rregullativ i Komunikimeve Elektronike dhe Postare (ARKEP), me qëllim të informimit të ndërmarrjeve/operatorëve ofrues të shërbimeve të Komunikimeve Elektronike, palëve të interesuara dhe opinionit të gjerë, njofton se ka publikuar raportin "Raporti Vjetor i kualitetit të...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 20 Prill 2015

  RAPORTET E OPERATORËVE (IPKO FIKSE DHE IPKO MOBILE) PËR KUALITETIN E SHËRBIMEVE TË KOMUNIKIMEVE (PERIUDHA 2014)

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 20 Prill 2015

  RAPORTET E OPERATORËVE (TiK/PTK DHE VALA) PËR KUALITETIN E SHËRBIMEVE TË KOMUNIKIMEVE (PERIUDHA 2014)

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 01 Prill 2015

  RAPORTI VJETOR I ARKEP PËR KUALITETIN E SHËRBIMEVE TË KOMUNIKIMEVE (PERIUDHA JANAR-DHJETOR 2014)

  Autoriteti Rregullativ i Komunikimeve Elektronike dhe Postare (ARKEP), me qëllim të informimit të ndërmarrjeve/operatorëve ofrues të shërbimeve të Komunikimeve Elektronike, palëve të interesuara dhe opinionit të gjerë, njofton se ka publikuar raportin "Raporti Vjetor per kualitetin e...

  lexo më shumë