Mundesi punesimi

KONKURS

Kërkesa për punësim dhe përshkrimi i punës mund të merret në recepcionin e ndërtesës së Autoritetit (Rr. Bedri Pejani, nr.23 - Prishtinë). Formulari zyrtar për aplikim, mund ta shkarkoni nga ueb -faqja www.arkep-rks.org dhe ato duhet të dorëzohen në zyrën e Sekretarinë e Autoritetit ose dërgohen përmes postës.

Për informata shtesë mund të njoftoheni përmes telefonit 038 212 345.

Në linkun e shënuar mund te shkarkoni aplikacionit për paraqitjen e interesit me rastin e konkurseve te publikuara nga Autoriteti Rregullativ i Komunikimeve Elektronike dhe Postare.

 Kliko këtu.

______________________________________________________________________________

Kandidati i suksesshëm pas përfundimit të procedurës së rekrutimit në Autoritet për pozitën: Zyrtar-e për Teknologji Informative

Emri dhe Mbiemri: z.Rinor Raci

Pikët e përgjithshme të Fituara (me përqindje):  74