Mundesi punesimi

KONKURS

Kërkesa për punësim dhe përshkrimi i punës mund të merret në recepcionin e ndërtesës së Autoritetit (Rr. Bedri Pejani, nr.23 - Prishtinë). Formulari zyrtar për aplikim, mund ta shkarkoni nga ueb -faqja www.arkep-rks.org dhe ato duhet të dorëzohen në zyrën e Sekretarisë së Autoritetit ose të dërgohen përmes postës.

Për informata shtesë mund të njoftoheni përmes telefonit +383 38 212 345.

Në linkun e shënuar mund te shkarkoni aplikacionin për paraqitjen e interesit me rastin e konkurseve të publikuara nga Autoriteti Rregullativ i Komunikimeve Elektronike dhe Postare.

 Kliko këtu.

______________________________________________________________________________

Njoftimi për Kandidatët e Suksesshëm Konkursin me NR;00003246"Zyrtar administrativ/pranues i mallit:

Emri dhe mbiemri /Ime  i prezime

Pikët totale të fituara / Ukupno dobijenih bodova

Elira Krasniqi

75.80  

....................................................................................................................................................................

Njoftoheni se është bërë shpallja e konkursit për pozitën Zyrtar Administrativ/Pranues i Mallit dhe të gjithë të interesuarit dhe që i plotësojnë kushtet mund të aplikojnë nga data 22.05.2018 deri me 05.06.2018. Vazhdimi i Konkursit bëhet edhe për 7 ditë kalendarike deri më 12/06/2018

Shkarkoni konkursin.