Lajmet e fundit

 • Prishtinë, 23 Shtator 2020

  Pasqyra e tregut të KE -Indikatorët kryesor për TM2 2020

  Autoriteti Rregullativ i Komunikimeve Elektronike dhe Postare (ARKEP), me qëllim të informimit të ndërmarrjeve/operatorëve dhe ofruesve të autorizuar dhe atyre...lexo më shumë

 • Prishtinë, 10 Gusht 2020

  NJOFTIM PËR OPINIONIN LIDHUR ME PUBLIKIMIN E RAPORTIT; 'PASQYRA E PËRGJITHSHME E TREGUT TË SHËRBIMEVE POSTARE NË REPUBLIKËN E KOSOVËS PËR VITIN 2019’

  Në përputhje me dispozitat e nenit 7, pika (2.8) të Ligjit Nr. 06/L-038, për Shërbimet Postare, Sektori i Shërbimit Postar (SSHP) në kuadër të Autoritetit...lexo më shumë

 • Prishtinë, 07 Gusht 2020

  NJOFTIM PER FILLIMIN E PROCESIT TE KONSULTIMIT PUBLIK TE DOKUMENTEVE PER ANALIZEN E TREGUT 'TERMINIMIT TË THIRRJEVE ME ZË NE RREJTET MOBILE INDIVIDUALE'

  Në mbështetje të Ligjit Nr. 04/L-109 për Komunikime Elektronike, neni 10, paragrafi 5), neni 31, paragrafi 8), neni 79, paragrafi 1) dhe 2) dhe neni 82 paragrafi 1) dhe 3) (tutje...lexo më shumë

Vendimet

Kjo faqe përmban të gjitha vendimet e marra nga Bordi i ARKEP-it dhe aktet tjera zyrtare përkatëse të cilat kanë ndikim thelbësor në Komunikimet Elektronike dhe Postare.