Lajmet e fundit

 • Prishtinë, 13 Qershor 2017

  Pasqyra e tregut të KE _Indikatorët kryesor për TM1_2017

  Autoriteti Rregullativ i Komunikimeve Elektronike dhe Postare (ARKEP), me qëllim të informimit të ndërmarrjeve/operatorëve dhe ofruesve të autorizuar dhe atyre...lexo më shumë

 • Prishtinë, 02 Maj 2017

  Komunikatë për Media - Ndërprerja e operimeve Ilegale

  Autoriteti Rregullativ i Komunikimeve Elektronike dhe Postare (ARKEP) njofton opinionin publik se që nga data 01 Maj 2017 përfundimisht janë ndërprerë të gjitha...lexo më shumë

 • Raportimi i pasqyrave vjetore financiare Prishtinë, 03 Mars 2017

  Njoftim - Raportimi i pasqyrave vjetore financiare

  Në mbështetje të nenit 10, nenit 27, paragrafët 1) dhe 3) të Ligjit për Komunikime Elektronike dhe Postare Nr. 04/L-109 (tutje referuar si – Ligji); Rregullores...lexo më shumë

Vendimet

Kjo faqe përmban të gjitha vendimet e marra nga Bordi i ARKEP-it dhe aktet tjera zyrtare përkatëse të cilat kanë ndikim thelbësor në Komunikimet Elektronike dhe Postare.