Lajmet e fundit

 • Prishtinë, 01 Dhjetor 2017

  Njoftim për fillimin e procesit te këshillimit publik te Draft Rregullores per ‘Pagesa vjetore për mbikëqyrje dhe të drejtën e përdorimit të Radio frekuencave’

  Në mbështetje të neneve; nenit 3, paragrafi 1), nenit 10, paragrafët 4) dhe 22), nenit 79, paragrafët 1) dhe 2), nenit 82, paragrafët 1) dhe 3) të Ligjit Nr....lexo më shumë

 • PZKSKE1 Prishtinë, 27 Nëntor 2017

  Komunikatë për Media- Përfundon programi i zhvillimit të kapaciteteve për sektorin e Komunikimit Elektronik në Kosovë

  Sot është përmbyllur me sukses në një ceremoni rasti program i zhvillimit të kapaciteteve për sektorin e komunikimit elektronik në Kosovë. Autoriteti...lexo më shumë

 • Prishtinë, 16 Nëntor 2017

  Puntoria e organizuar nga misioni i asistencës teknike të Bashkimit Evropian TAIEX në bashkëpunim me Autoritetin Rregullativ të Komunikimeve Elektronike dhe Postare (ARKEP)

  Më datë 14-15 Nëntor 2017 është mbajtur Puntoria e organizuar nga misioni i asistencës teknike të Bashkimit Evropian TAIEX në bashkëpunim me Autoritetin...lexo më shumë

Vendimet

Kjo faqe përmban të gjitha vendimet e marra nga Bordi i ARKEP-it dhe aktet tjera zyrtare përkatëse të cilat kanë ndikim thelbësor në Komunikimet Elektronike dhe Postare.