Lajmet e fundit

 • Prishtinë, 27 Shtator 2019

  Pasqyra e tregut të KE Indikatorët kryesor për TM2 2019

  Autoriteti Rregullativ i Komunikimeve Elektronike dhe Postare (ARKEP), me qëllim të informimit të ndërmarrjeve/operatorëve dhe ofruesve të autorizuar dhe atyre...lexo më shumë

 • Prishtinë, 25 Shtator 2019

  Komunikatë me media nga ARKEP

  Bordi Drejtues i ARKEP në mbledhjen e me mbajtur me datë 25 Shtator 2019, pas analizimit të situatës së krijuar si rezultat i mos vazhdimit të raportit komercial...lexo më shumë

 • Prishtinë, 12 Shtator 2019

  Njoftim për fillimin e procesit të Konsultimit Publik të draft dokumentit: ‘Rregullore për ofrimin e Shërbimit Universal’;

  Në mbështetje të nenit 4, paragrafi 1), nenit 7, paragrafi 2.1) dhe paragrafi 2.2), neni 8, të Ligjit Nr. 06/L-038, për Shërbime Postare, (tutje referuar si - Ligji)...lexo më shumë

Vendimet

Kjo faqe përmban të gjitha vendimet e marra nga Bordi i ARKEP-it dhe aktet tjera zyrtare përkatëse të cilat kanë ndikim thelbësor në Komunikimet Elektronike dhe Postare.