Lajmet e fundit

 • Prishtinë, 13 Shtator 2018

  Pasqyra e tregut të KE _Indikatorët kryesor për TM2 2018

  Autoriteti Rregullativ i Komunikimeve Elektronike dhe Postare (ARKEP), me qëllim të informimit të ndërmarrjeve/operatorëve dhe ofruesve të autorizuar dhe atyre...lexo më shumë

 • foto1 Prishtinë, 19 Korrik 2018

  Komunikata për publikimin e Raportit Pasqyra e Tregut të Shërbimeve Postare për vitin 2017

  Në përputhje me dispozitat e nenit 6 pika (1.10) dhe pika (1.13) të Ligjit Nr. 03/L-173, për Shërbime Postare, Sektori i Shërbimit Postar (SSHP) në kuadër...lexo më shumë

 • Prishtinë, 11 Qershor 2018

  Pasqyra e tregut të KE Indikatorët kryesor për TM1 2018

  Autoriteti Rregullativ i Komunikimeve Elektronike dhe Postare (ARKEP), me qëllim të informimit të ndërmarrjeve/operatorëve dhe ofruesve të autorizuar dhe atyre...lexo më shumë

Vendimet

Kjo faqe përmban të gjitha vendimet e marra nga Bordi i ARKEP-it dhe aktet tjera zyrtare përkatëse të cilat kanë ndikim thelbësor në Komunikimet Elektronike dhe Postare.