Lajmet e fundit

 • Prishtinë, 24 Qershor 2016

  Ndërrimi i lokacionit të zyrës në Prishtinës

  Në mënyrë që të përgjigjemi sa më efikasë ndaj kërkesave tuaja, ju njoftojmë se Autoriteti Rregullativ i Komunikimeve Elektronike dhe Postar do...lexo më shumë

 • Posta Prishtinë, 08 Qershor 2016

  Komunikatë lidhur me licencimin e Operatorëve Postar

  Komunikatë lidhur me licencimin e Operatorëve Postarlexo më shumë

 • Qaza Prishtinë, 27 Maj 2016

  Pasqyra e tregut të Komunikimeve Elektronike -Indikatorët kryesor për TM1 2016

  Autoriteti Rregullativ i Komunikimeve Elektronike dhe Postare (ARKEP), me qëllim të informimit të ndërmarrjeve/operatorëve dhe ofruesve të autorizuar dhe atyre potencial...lexo më shumë

Vendimet

Kjo faqe përmban të gjitha vendimet e marra nga Bordi i ARKEP-it dhe aktet tjera zyrtare përkatëse të cilat kanë ndikim thelbësor në Komunikimet Elektronike dhe Postare.