Lajmet e fundit

 • Qaza Prishtinë, 27 Maj 2016

  Pasqyra e tregut të Komunikimeve Elektronike -Indikatorët kryesor për TM1 2016

  Autoriteti Rregullativ i Komunikimeve Elektronike dhe Postare (ARKEP), me qëllim të informimit të ndërmarrjeve/operatorëve dhe ofruesve të autorizuar dhe atyre potencial...lexo më shumë

 • FotoETSIi Prishtinë, 19 Prill 2016

  Njoftim për Media

  Autoriteti Rregullativ i Komunikimeve Elektronike dhe Postare (ARKEP) është pranuar nga sot si anëtar i asocuar në Institutin Evropian për Standarde të...lexo më shumë

 • Prishtinë, 26 Shkurt 2016

  N J O F T I M-Për të gjithë ofruesit/operatorët e shërbimeve postare

  Në përputhje me kompetencat dhe autorizimet që ka Autoriteti Rregullativ i Komunikimeve Elektronike dhe Postare (tutje; Autoriteti), në përmbushje të obligimeve dhe...lexo më shumë

Vendimet

Kjo faqe përmban të gjitha vendimet e marra nga Bordi i ARKEP-it dhe aktet tjera zyrtare përkatëse të cilat kanë ndikim thelbësor në Komunikimet Elektronike dhe Postare.